Berita Malaysia, Brunai, Singapura

Brunei Darussalam pengerusikan Musyawarah SOCA Ke-13

Waktu-waktuSembahyang bagiNegara Brunei Darussalam

      Zuhur 12.34     Asar 3.56 Maghrib 6.30     Isya 7.43 Imsak 5.05     Subuh 5.15 Syuruk 6.35     Doha 7.00  Waktu-waktu  Sembahyang untuk Daerah Tutong ditambah satu menit dan Daerah Belait ditambah tiga menit, Sembahyang Fardu Jumat di seluruh Negeri Brunei Darussalam dieksekusi dari pukul12.45 tengah hari.

*** Manisnya Iman ***

"AJAKLAH mereka kepada jalan Tuhan dengan bijaksana dan pengajaran yang baik, dan berganti fikiranlah dengan mereka menurut cara yang saat-baiknya. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih tahu siapa yang tersesat jalannya, dan Dia lebih tahu juga orang-orang yang menuruti jalanyang benar."(Surat An-Nahl kalimat 125)

Keadaan Cuaca :Cerah dengan punya kans hujan unik padawaktu petang.

Keadaan Angin : Bertiup dari arah Timur Laut selaju 10-25 kmsj.

Keadaan Laut :Berombak sedikit ke sederhanadi muka 0.8 - 1.6m.

Perhatian :Keadaan laut masih berbahaya kepada boat-boat kecil.

Ramalan perkiraan panjangsehingga tengah malam : Hujan berpetir unik.

Suhu Maksimum : 32 kelas Celsius

Suhu Minimum :25 kelas Celsius

tpelita@yahoo.com

Pelita Brunei edisi cetakkeluaran Sabtu 26 Januari 2013

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumat, 25 Januari. -Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam telah berkenan mengirim titah-titah perutusan selamat kepada Presiden Republik India, Tuan Yang Terutama Shri Pranab Mukherjee dan Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Dr. Manmohan Sing serta pemerintahan serta rakyat Republik India pasca dengan Hari Republik negeri itu.berita penuhBERITA RINGKAS :-Undang-undang Allah lengkapBANDAR SERI BEGAWAN, Jumat, 25 Januari. -Mufti Pemerintahan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustadz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned berkata 'Undang-undang Allah' merupakan satu undang-undang yang bagus, cantik dan baik sesuai dengan sifat Allah.berita penuh...

Wanita bangsa Iban peluk agama IslamBANDAR SERI BEGAWAN, Jumat, 25 Januari. -Jumlah saudara baru di negeri ini kemudian berkembang dan bertambah dengan masuknya saudara-saudara baru dari berbagai bangsa dan kaum yang memilih agama Islam sebagai agama pedoman hidup mereka.berita penuh...

Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dituntut dalam IslamMUKIM LUMAPAS, Jumat, 25 Januari. -Acara Perundingan Kampung Putat dengan kerjasama Komite Takmir Masjid Kampung Putat pagi tadi menyelenggarakan Acara Perkumpulan dan Perarakan Pasca Kedatangan Maulidur Rasul 1434 Hijriah.berita penuh...

MPMK 'focal point' pemedulian masyarakatTUNGKU, Jumat, 25 Januari. -Acara-Acara Perundingan Mukim dan Kampung (MPMK) bisa menjadi 'focal point' untuk mengharmoniskan bantuan terutama biro-biro sosial dan kebajikan di bawah payung MPMK masing-masing dalam memerhatikan kebajikan penduduk mukim dan kampung sekali gus dapat menaikkan citra dan kredibilitas MPMK sebagai badan yang pemedulian kepada anggota masyarakat.berita penuh...

Proses buah setempat sebagai hasil 'Satu Kampung Satu Produk'MUKIM SENGKURONG, Jumat, 25 Januari. -Pada musim buah baru-baru ini hasil buah-buahan asli setempat yang sangat banyak atau melambak dapat dinikmati oleh penduduk di negeri ini dan ia menandakan bahwa kampanye penanaman buah-buahan asli setempat yang dieksekusi sejak tahun 2008 telah mendatangkan hasil.berita penuh...

Perkumpulan An-Najihah juara Pertandingan Dikir Syarafil AnamBANDAR SERI BEGAWAN, Jumat, 25 Januari. -Perkumpulan An-Najihah, wakil dari Kampung Lumapas' A' & 'B' muncul juara Pertandingan Dikir Syarafil Anam selenggaraan Biro Wanita Acara Perundingan Mukim Lumapas (MPM Lumapas), berlangsung di Balai Sekolah Agama Lumapas, di sini.berita penuh...

*** PETIKAN TITAH ***

"SETIAP rancangan dan rancangan perlulah ditimbang, bahwa ia tidak saja berdasarkan keperluan 'value for money' tetapi lebih utama adalah kemanfaatannya, yang dapat membawa negeri menciptakan peradaban dan nama. Karena negeri yang paceklik peradaban dan nama tidak akan mampu untuk berdiri cemerlang." - Titah Pasca Istiadat Pembukaan Resmi Persidangan Acara Musyawarah Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ketiga Acara Musyawarah Negeri di Pusat Persidangan Internasional, Berakas pada 16 Safar 1428 / 6 Mac 2007.

Awas! Taktik Licik Pengedar Narkoba AntarabangsaAwas! Taktik Licik Pengedar Narkoba AntarabangsaAwas! Taktik Licik Pengedar Narkoba Internasional

Tautan ke pers-pers setempat online: -Read the original article
here...

yang Related Articles:-

Terms of use & Privacy policy Ping-it